Andrus Kallastu

IDEE AK 002

 

Eelarvete kujunemine jälgitavaks online

 

KIRJELDUS

Teen ettepaneku muuta Eesti riigi, riigiasutuste ning kohalike omavalitsuste järgmiste perioodide eelarvete kujunemise protsess jälgitavaks ka tavakodanikule ühtsel internetiaadressil online, andmete uuendamise sagedusega vähemalt üks kord 24 tunni jooksul.

 

Ettepaneku on tinginud Pärnus aset leidnud juhtum, kus eelarve koostajad ei informeerinud üksteist tehtud muudatustest ning tekitasid sellega segaduse linnaeelarvega seotud isikute hulgas (http://www.parnupostimees.ee/040306/esileht/10062784.php).

 

AVALDATUD

TOM 2006/000111

 

KOMMENTAARID

Aivar Sõerd 04.2006