Andrus Kallastu

IDEE AK 007

 

Pärnu Ruhnu

 

KIRJELDUS

Ruhnu on eesti saar, mis pärast moodsate tuulegeneraatorite kasutuselevõttu on elektrienergia suhtes energeetiliselt iseseisev.

 

Pärnu Ruhnu võiks olla projekt, mille raames:

1. Pärnu majade katused kaetakse päikesepaneelidega (päikeseenergia)

2. Pärnu raba, jõgi ja meri võetakse kasutusele kui energeeriline reservuaar (energia veekogudest)

3. Pärnu suuremad avalikud asutused ehitatakse välja maaküttega (maaküte)

4. Pärnu olemasolevatele katlamajadele ehitatakse välja võimalus kütmiseks ümbertöötletud jäätmete ning biomassiga (bioküte)

5. Jõusaalide treeninguseadmed varustatakse elektrienergia tootmiseks elektrigeneraatoriga (edevenergia)

 

Pärnu kui terviku mahuga opereerides oleks võimalik saada süsteemide väljaehitamiseks soodsamaid pakkumisi. Linna toetuse korral liituksid projektiga kindlasti ka Pärnu kinnistute omanikud. Tekkimas on võimalused koduses majapidamises tekkiva elektrienergia tagastamiseks vooluvõrku.

 

Viiteid:

http://www.postimees.ee/241007/esileht/siseuudised/291262.php?ruhnul-hakkab-tuul-peagi-elektrit-tegema

http://www.futuren.ee/

http://www.parnupostimees.ee/100107/esileht/10070779.php

http://www.innopia.org/subsystem/src/index.php?page=idea&group=public&idea_id=399

http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1649

Strandberg, Marek ; Mauring, Tõnu ; Mander, Ülo 2000: Ökoloogiline majandusime Eesti moodi – ehitame riiki 128 uut elektrijaama, Postimees, 21.7.2000

Uus pistik viib kodus tekkiva energia vooluvõrku (http://www.tarbija24.ee/?id=89868)

 

 

AVALDATUD

Pärnu LV ideekonkurss “Projekt, mis päästab pärnakad talveunest!” 3.11.2007

Pärnu Postimees "Milline võiks olla Pärnu edu alus?" kommentaarium 3.11.2007