Andrus Kallastu

IDEE AK 008

 

Pärnu Harvard University

 

KIRJELDUS

Harvard University (asutatud 1636) on maailma üks vanemaid eraülikoole, mis on saanud oma nime esimese põhitoetaja John Harvard'i järgi. Tänapäeva Harvard University on tüüpiline innovatsiooniülikool, milles ristuvad riikliku, kohaliku omavalitsuse ja erakapitali huvid. Maailma mastaabis olulisemaks innovatsiooniülikooli projektiks on praegu Helsingis toimuv Tehnilise Kõrgkooli, Kaubanduskõrgkooli ja Kunstitööstusliku kõrgkooli administratiivse ühinemisega moodustatava tippülikooli projekt, kus koolid jäävad iseseisvateks üksusteks.

 

Pärnu Harvard University ehk Pärnu Ülikool võiks olla Tartu Ülikooli Pärnu kolledži baasil moodustatud innovatsiooniülikool, mis töötaks koos Pärnu linna loodud sihtasutusega. Sihtasutus koondaks Pärnu innovatsioonist huvitatud erakapitali. Lisaks põhiülesandele -- hariduse andmisele -- oleks Pärnu Ülikooli ülesandeks hoida Pärnus ja tuua Pärnusse ajudega noori ja noori täiskasvanuid, luues nii pinda kultuurilisele ja majanduslikule edule ning sotsiaalsele heaolule.

 

Viiteid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University

http://innovaatioyliopisto.info/

 

AVALDATUD

Pärnu LV ideekonkurss “Projekt, mis päästab pärnakad talveunest!” 3.11.2007

Pärnu Postimees "Milline võiks olla Pärnu edu alus?" kommentaarium 3.11.2007