Andrus Kallastu

IDEE AK 017

 

Arengukavade rakendusprojektide hindamise süsteem

 

PROBLEEM

Kohalike omavalitsuste ning riigiasutuste arengukavad koosnevad kahest suuremast osast: visioonist ja rakendusprojektide kirjeldustest. Kui visioon vajab tavaliselt ajakohastamist pikema perioodi tagant, siis rakendusprojektide loendit tuleks praktilise elu korraldamise huvides korrigeerida vähemalt üks kord aastas maksimaalselt viis aastat ette. Eesmärk on selgitada kolme kuni viie aasta perspektiivis välja arenguvisiooni kõige paremini realiseerivad projektid ning teha sellest lähtuvalt paremaid otsuseid.

 

KIRJELDUS

Arengukavade rakendusprojektide hindamise süsteem võiks töötada internetipõhise onlain andmebaasina, millesse sisestab infot projektijuht ning millesse sisestatud projekte hindavad vähemalt üks kord aastas projekti koduomavalitsuse volikogu liikmed. Paralleelselt volikogu liikmete hinnanguga võiks toimuda ka rahvahääletus, mille tulemused on volikogule soovituslikud. Andmebaas oleks avatud 24 tundi ööpäevas, ligipääsetav ID-kaardiga ning võimaldaks kõigile Eesti Vabariigi kodanikele erinevate kokkuvõtete tegemist arengukavade plaanitavatest rakendusprojektidest ning sellega Eesti arengu paremat seiret.

 

Protsessi käik

1. august-oktoober: andmebaas on avatud muudatuste tegemiseks. Projektijuht logib andmebaasi sisse ID-kaardi abil ning sisestab andmebaasi projekti põhiandmed: projekti nimetus, teostaja, lühikirjeldus, koduomavalitsus, tasand (näiteks küla, linnaosa, linn, vald, mitu valda, maakond, riik, mitu riiki, Euroopa, kontinentidevaheline), kulude kalkulatsiooni kokkuvõte kolme aasta lõikes, finantseerimisskeemi kokkuvõte kolme aasta lõikes (omafinantseerimine, kohalik omavalitsus, riik, muud finantseerijad). Muudatused on näha reaalajas.

2. november: andmebaas on muudatusteks suletud. Volikogude liikmed ja rahvas logivad ID-kaardiga andmebaasi sisse ja pääsevad hindama oma koduomavalitsuse projekte. Hindaja hinnangud on näha reaalajas.

3. detsember-järgmise aasta juuli: andmebaas on muudatusteks suletud. Näha on hinnangu tulemusel tekkinud rakendusprojektide pingeread, mis oleks valla- või linnavalitsusele töövahendiks kohaliku omavalitsuse järgmiste aastate eelarvete ja muude konkreetsete plaanide koostamisel ja otsuste tegemisel. Omaette pingerea moodustavad ka maakonna, riigi või rahvusvahelisel tasemel projektid.

 

Andmebaasi administreerimine

Andmebaasi võiks administreerida näiteks Registrite ja infosüsteemide keskus või sarnaselt e-kooliga on võimalik administreerimine anda ka erasektorile.

 

AVALDATUD

9.4.2010 tutvustatud Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele PEAK http://www.peak.ee/