Andrus Kallastu

IDEE AK 018

 

Pärnu Linnaorkester aastal 2016

VISIOON

 

Pärnu Linnaorkester on aastal 2016 tippprofessionaalne, pärnu heliloojate ja

interpreetide potentsiaali maksimaalselt rakendav, avalikke ressursse suurima

võimaliku efektiivsusega kasutav, selge formaadi alusel loomingulist koostööd

tegev süvamuusikakollektiiv.

 

 

Visiooni elluviimiseks:

 

1. korraldab Pärnu Linnaorkester aastas vähemalt ühe sümfoonilise

orkestrimuusika abonemendi, mille kontserdid toimuvad sügis-kevadisel hooajal

regulaarsel nädalapäeval, kellaajal ja kohas. Eeldatav kontsertide arv

abonemendis on 24. Pärnu Linnaorkester osaleb abonemendis vähemalt 12

täismõõdulise sümfoonilise originaalkavaga. Ülejäänud orkestrikontserdid

toimuvad koordineeritult Eesti ja välismaiste sümfooniaorkestrite kaastegevusel,

kusjuures külalisorkestrite Pärnusse tuleku aluseks on Pärnu linna

infrastruktuuritoetus. Kontserdiprojektide toimumise kaalukaks eelduseks on

pärnu heliloojate loomingu esitamine, pärnu interpreetide kaasamine,

kontserdikavade viimine Pärnust välja ning esitatud muusika väljaandmine

helikandjatel.

 

2. arendab Pärnu Linnaorkester välja loomingulise koostöö formaadi, mille

aluseks on arusaam Pärnu Linnaorkestrist kui kaubamärgist ning Pärnu linna

finantseeritava sümfoonilise orkestrimuusika tellimuse vahendajast

loovisikutele. Tellimusele on avaliku konkursi korras võimalus konkureerida

produtsentidel/kunstilistel juhtidel, kes komplekteerivad orkestri konkreetse

koosseisu vastavalt projekti omadustele ja vajadustele. Kunstilise kvaliteedi

tõusu ning paindlikku repertuaaripoliitikat takistav, praegu sisuliselt linna

sotsiaalsete töökohtadena toimiv põhitöökohtade süsteem korraldatakse ümber

renditöö põhimõttel funktsioneerivaks loovisikutest interpreetide panga

süsteemiks.

 

Andrus Kallastu

15.5.2011