Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

 

ANDRUS KALLASTU

 

Muusikalise objekti parameetrilise modelleerimise raamistik

 

Töö doktorikraadi taotlemiseks

 

Juhendajad Kerri Kotta ja Helena Tulve

 

Tallinn

 

 

 

 

DOKTORITÖÖ TEKST (.pdf)

Lisa 1. Muusikaliste entiteetide liigitus (.pdf)

 

Lisa 2. Muusikaliste parameetrite loend (.pdf)