Terminoloogia
 
 
 

Tõlkevasted
 

Keeled:
eesti keel (e.k)
inglise keel (ingl.k)
itaalia keel (it.k)
prantsuse keel (pr.k)
saksa keel (sks.k)
soome keel (s.k)
 

Mudel: (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
 

A
absoluutväärtus (e.k), absolute value (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), itseisarvo (s.k)
ajapunkt (e.k), time point (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), aikapiste (s.k)
algelement (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), alkio (s.k)
algoritm (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), algoritmi (s.k)
artikulatsioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Artikulation (sks.k), artikulaatio (s.k)
artikulatsiooniviis (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Artikulationsart (sks.k), artikulaatiotapa (s.k)
atonaalne rida (e.k), atonal serie (ingl.k), (it.k), (pr.k), Atonale Reihe (sks.k), atonaalinen rivi (s.k)
atonaalsus (e.k), atonality (ingl.k), (it.k), (pr.k), Atonalität (sks.k), atonaalisuus (s.k)
avatud vorm (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), avoin muoto (s.k)

D
dimensioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), dimensio, ulottuvuus (s.k)
dodekafoonia, kaksteist-heli-süsteem (e.k), dodecaphony (ingl.k), dodecafonia (it.k), (pr.k), (sks.k), dodekafonia, kakstoistsäveljärjestelmä (s.k)
dodekafooniline muusika, kaksteist-heli-muusika (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Zwölftonmusik (sks.k), kakstoistsävelmusiikki (s.k)
dodekafooniline rida, kaksteisthelirida, 12-helirida (e.k), twelve-tone row, twelve-tone set (ingl.k), (it.k), (pr.k), Zwölftonreihe (sks.k), 12-sävelrivi, kaksitoistasävelrivi (s.k)
dodekafooniline statistika, kaksteisthelistatistika (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Zwölftonstatistik (sks.k), (s.k)
dodekafooniline tehnika (e.k), twelve-note composition (ingl.k), (it.k), (pr.k), Dodekaphonische Technik, Methode des Komponierens mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen (sks.k), kakstoistsäveltekniikka(s.k)
düaad (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)

E
elementaarnihe, ELD (e.k), elementary displacement, ELD (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
elementide rida (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Elementarreihe (sks.k), elementien rivi (s.k)
erinevusfunktsioon (e.k), similarity function (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), erilaisuusfunktio (s.k)
esiplaan (e.k), foreground (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), pintarakenne (s.k)

F
faktuur (e.k), texture (ingl.k), (it.k), (pr.k), Struktur (sks.k), tekstuuri (s.k)
filter (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), filtteri, soudatin, rajoitin (s.k)
formaliseeritud muusika (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Formalisierte Musik (sks.k), formalisoitu musiikki (s.k)

H

helikestus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tondauer (sks.k), sävelkesto (s.k)
heli, noot, toon (e.k), pitch (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), sävel (s.k)
heliklass (e.k), pitch class, pc (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tonqualität (sks.k), sävelluokka, sl (s.k)
heliklassihulk (e.k), pitch class set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), sävelluokkajoukko (s.k)
heliklassihulkade teooria, hulgateooria (e.k), pitch class set theory (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), sävelluokkajoukkojen teoria, joukkoteoria (s.k)
helikogus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tonmenge (sks.k), (s.k)
helikõrgus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tonhöhe (sks.k), sävelkorkeus (s.k)
helikõrguste read (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihen von Tonhöhen (sks.k), sävelkorkeuksien rivit (s.k)
helistruktuuri kompleks (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tonsatzkomplex (sks.k), sävelstruktuurin kompleksi (s.k)
helitihedus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tondichte (sks.k), säveltiheys (s.k)
helitugevus, intensiivsus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Intensität (sks.k), voimakkuus, intensiteetti (s.k)
helitugevuste read (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihen von Lautstärken (sks.k), voimakkuuksien rivit (s.k)
hetk (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Momentum, instans, Augenblick (sks.k), hetki (s.k)
hulgaklass (e.k), set class (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), joukkoluokka (s.k)
hulk, rida, seeria (e.k), set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), joukko (s.k)
hüperkromaatiline helirida (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), hyperchromatische Tonreihe (sks.k), (s.k)
hüpokromaatiline helirida (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), hypochromatische Tonreihe (sks.k), (s.k)

I
improvisatsioon (e.k), improvisation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
integraalne serialism (e.k), integral serialism (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
interpolatsioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Interpolation (sks.k), interpolaatio (s.k)
intervall (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), intervalli (s.k)
intervalliklass (e.k), interval class, i.c. (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), intervalliluokka (s.k)
intervallikosmos, heliklassikosmos (e.k), I-space, interval space, pitch class space, pc-space (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), intervalliavaruus, I-avaruus (s.k)
inversioon, I, peegel (e.k), inversion, I (ingl.k), (it.k), (pr.k), Umkehrung, U (sks.k), käännös, inversio (s.k)
inversioonheli (e.k), inverse (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), käännesävel, käännesävelluokka (s.k)
inversiooni retrograad, IR, peegelvähk (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Krebs der Umkehrung, KU, IR (sks.k), retroinversio (s.k)

J
juhitav struktuur (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), gesteuerte Struktur (sks.k), (s.k)
järjekorra vabanemine (e.k), disorderation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), järjestyksen vapautus (s.k)
järjestamata hulk (e.k), unordered set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
järjestatud hulk (e.k), ordered set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)

K
kardinaalsus (e.k), cardinality, # (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), kardinaalisuus (s.k)
kestus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Dauer (sks.k), kesto (s.k)
kestuste read (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihen von Tondauern (sks.k), kestojen rivit (s.k)
kõigi intervallide rida (e.k), all-interval serie (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
kõlatugevus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Schallstärke (sks.k), (s.k)
kombinatoriaalsus (e.k), combinatoriality (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), kombinatoriaalisuus, kombinatoriaaliset yhdistelmät (s.k)
kombinatsioonioperatsioonid (e.k), compound operations (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), yhdistelmäoperaatiot (s.k)
kommutatiivne (e.k), commutative (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), kommutatiivinen (s.k)
komplementaarhulk, komplementaarklass (e.k), complement (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), komplementtijoukko, komplementtiluokka (s.k)
krooma (e.k), total chromatic, aggregate, universal set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), krooma (s.k)

L
lõige (e.k), intersection (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), leikkaus (s.k)
lühike rida (e.k), short serie (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
lähedussuhe (e.k), similarity relation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), läheisyyssuhde (s.k)

M
maatriks (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), matriisi (s.k)
Markovi ahelad (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), Markov-ketjut (s.k)
materjalirida (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Material-Reihe (sks.k), materiaalirivi (s.k)
meloodiline rida (e.k), melodic serie (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
mikrointervall (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), mikrointervalli (s.k)
mitte-meetriline ajakujundus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Ametrische Zeitgestaltung (sks.k), (s.k)
modulatsioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Modulation (sks.k), modulaatio (s.k)
modulo-12 aritmeetika  (e.k), modulo-12 arithmetic (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), modulo-12 aritmetiikka (s.k)
morfoloogia, vormiõpetus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), muodooppi (s.k)
müra (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), häly (s.k)

N
normaaljärjekord (e.k), normal order, normal form (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), normaalijärjestys (s.k)
numbernotatsioon (e.k), number notation, the integer model of pitch (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), numeronotaatio (s.k)
numbriline proportsionalism (e.k), numerical proportionalism (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
numbrite rida (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Zahlenreihe (sks.k), numeroiden rivi (s.k)

O
objekt, asi, ese (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Objekt (sks.k), olio (s.k)
oktaviekvivalentsi aksioom (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), oktaaviekvivalenssin aksiooma (s.k)
operaator (e.k), operator (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), operaattori (s.k)
operatsioon (e.k), operation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), operaatio (s.k)
originaalvorm, originaalkuju, O, põhivorm, põhikuju (e.k), original form, O, prime form, P, basic set (ingl.k), (it.k), (pr.k), Grundform, Grundgestalt, Grundreihe, G (sks.k), perusmuoto, P, originaali, primaarimuoto (s.k)
osahulgasuhe (e.k), inclusion relation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), osajoukkosuhde, osajoukkoluokkasuhde (s.k)
osahulk, osarida (e.k), subset (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)

P
parameeter (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Parameter (sks.k), parametri (s.k)
parameetri koguse ja hulga mõõtmine statistilises menetluses (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Quantifizierung der Parameter (sks.k), (s.k)
parameetrikaart (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), patametrikartta (s.k)
permutatsioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), permutaatio (s.k)
pikk rida (e.k), long serie (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
pind, kõlapind (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), pinta (s.k)
polüparametriseeritus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
poolkombineeritud hulk (e.k), semi-combinatorial set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
predeterminatsioon, ettemääratlemine (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Prä-Determination (sks.k), predeterminaatio, ennaltamääräytyvyys (s.k)
predetermineeritud vorm (e.k), pre-determined form (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
proportsionalism (e.k), proportionalism (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
proportsioonide rida (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Proportionsreihe (sks.k), proportioiden rivi (s.k)
punkt (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), piste (s.k)
punktmuusika, puäntillism, punktserialism (e.k), pointillism (ingl.k), (it.k), (pr.k), Punktuelle Musik (sks.k), pistemusiikki, pistesarjallisuus(s.k)
põhielement (e.k), basic cell (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
põhiühik (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), perusyksikkö (s.k)
puäntillistlik struktuur (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Punktuelle Tonsatz (sks.k), pistestruktuuri (s.k)

R
rea allikas (e.k), set source (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rivin lähde (s.k)
reakompleks (e.k), set-complex (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rivikompleksi (s.k)
reakuju (e.k), set-form, aspect of the set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rivimuoto (s.k)
reakujude transpositsioonide maatriks (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rivimuotomatriisi (s.k)
reaprintsiip (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihenprinzip (sks.k), (s.k)
reasundus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihenzwang (sks.k), (s.k)
registrikosmos, helikosmos (e.k), R-space, register space, pitch space, p-space (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), R-avaruus, rekisteriavaruus, sävelavaruus (s.k)
registrisuhe (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Registerverhältnis (sks.k), rekisterisuhde (s.k)
rekursiivne süsteem (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rekursiivinen (s.k)
retrograad, R, vähk, retroversioon (e.k), retrograde, R, retroversio (ingl.k), (it.k), (pr.k), Krebs, K (sks.k), retromuoto, R, retroversio (s.k)
retrograadi inversioon, RI, vähi peegel (e.k), retrograde-inversion, RI, retroinversion (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), retromuodon inversio, RI, retroinversio  (s.k)
rida, seeria (e.k), serie, set (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihe (sks.k), rivi, sarja (s.k)
ridade read (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihen über Reihen, Superstrukturen über Strukturen (sks.k), (s.k)
rotatsioon (e.k), imbrication (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), imbrikaatio (s.k)
rühm (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Gruppe (sks.k), ryhmä (s.k)
rühmakompositsioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Gruppenkomposition (sks.k), ryhmäsävellys (s.k)
rühmaserialism (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rühmäsarjallisuus (s.k)
rütmikujund (e.k), rhythmic cell (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)

S
seeria horisontaal-vertikaalne asetus (e.k), horizontal-vertical disposition of series (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rivin horisontaalinen-vertikaalinen asetelma (s.k)
segment (e.k), segment (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), segmentti (s.k)
segmenteerimine (e.k), segmentation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), ositus (s.k)
seriaalne algoritm (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
seriaalne muusika (e.k), serial music (ingl.k), (it.k), composition sérielle (pr.k), Serielle Musik (sks.k), sarjallinen musiikki (s.k)
seriaalne planeerimine (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Serieller Planung (sks.k), sarjallinen suunittelu (s.k)
seriaalne praktika (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Serielle Praxis (sks.k), sarjallinen käytäntö (s.k)
seriaalne struktuur (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Serielle Struktur (sks.k), sarjallinen struktuuri (s.k)
serialism (e.k), serialism (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), sarjallisuus, serialismi (s.k)
serialistlik meetod, serialistlik menetlus (e.k), serial method (ingl.k), (it.k), (pr.k), Serielle Verfahren (sks.k), sarjallinen meetodi (s.k)
sisu (e.k), contents  (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), sisältö (s.k)
statistika (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), tilasto (s.k)
statistiline muusika (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), statistische Musik (sks.k), statistinen musiikki (s.k)
stohhastiline muusika (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), stokastinen musiikki (s.k)
struktuurimaatriks (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Strukturmatrix (sks.k), struktuurimatriisi (s.k)
struktuuritasand (e.k), structural level (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), rakenteellinen taso (s.k)
strukuurne situatsioonimuutus/asendimuutus/ulatusemuutus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), strukturelle Lagentransformation (sks.k), (s.k)
sümmeetriatelg (e.k), the center of inversional symmetry (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), symmetria-akseli (s.k)
sümmeetriline kõigi intervallide rida (e.k), symmetrical all-interval serie (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
sümmeetriline rida (e.k),symmetrical serie: 12-tone rows whitch are invariant under the operations RTn or RTnI (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), symmeetrinen rivi (s.k)

Z
Z-suhe (e.k), Z-relation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), Z-suhde (s.k)

T
tagaplaan (e.k), background (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), syvärakenne (s.k)
teisend, kvartteisend, kvintteisend (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Verwandlung, Quartverwandlung, Quintverwandlung (sks.k), (s.k)
tihedussuhe (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Dichteverhältnis (sks.k), tiheyssuhde (s.k)
tonaalne rida (e.k), tonal serie (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tonale Reihe (sks.k), (s.k)
tonaalsus (e.k), tonality (ingl.k), (it.k), (pr.k), Tonalität (sks.k), tonalisuus (s.k)
toopika (e.k), topic (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), topiikka (s.k)
transformatsioon (e.k), transformation (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), transformaatio (s.k)
transponeerimine (e.k), transposing (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), transponointi (s.k)
transpositsioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Transposition (sks.k), transposiitio (s.k)
transpositsiooni number (e.k), transposition number (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), transposiition numero (s.k)
transpositsiooniteoreem (e.k), common tone theorem (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), transpositionteoreema (s.k)
troop (e.k), trope (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), trooppi (s.k)
tuletisrida, tuletisseeria (e.k), secondary set, derived set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
tühi hulk (e.k), empty set, null set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), tyhjä joukko (s.k)
täiskombineeritud hulk (e.k), all-combinatorial set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), (s.k)
tämber, kõlavärv (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Klangfarbe (sks.k), sointuväri (s.k)
tämbririda (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Reihen von Klangfarben (sks.k), sointuvärien rivi (s.k)

U
ulatus, ambitus (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), Ambitus (sks.k), ambitus (s.k)
universaalne hulk, universaalhulk, krooma, agregaat (e.k), aggregate, total chromatic, universal set (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), agregaatti, universaalijoukko(s.k)
 

V
võrdne temperatsioon (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), tasavireisyys (s.k)
väli (e.k), field (ingl.k), (it.k), (pr.k), Feld (sks.k), kenttä (s.k)
väljaserialism (e.k), (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), kenttäsarjallisuus (s.k)

Ü
ühend (e.k), union (ingl.k), (it.k), (pr.k), (sks.k), unioni (s.k)